Page title

Chcem si preveriť dlh

Chcem si preveriť dlh

Text

Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby po doručení zásielky o vymáhaní nedoplatku poistného boli pozorní a nedali sa oklamať podvodníkmi. Pokusy o podvod a neoprávnené vymáhanie dlhu zaznamenali klienti vo viacerých pobočkách Sociálnej poisťovne.

Princíp podvodu je v týchto prípadoch podobný: firma, ktorá je poistencovi neznáma, mu zašle upozornenie v listovej podobe o tom, že má uhradiť svoj nedoplatok v Sociálnej poisťovni. Informáciu o reálnom dlhu čerpá zo zoznamu dlžníkov, ktorý je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne, preto upozornenie pôsobí dôveryhodne. Dlh, ktorý firma žiada zaplatiť ešte navýši o určitú sumu (penále) a žiada ho zaplatiť na číslo účtu, ktoré však nepatrí Sociálnej poisťovni. V liste je priložená aj faktúra na navýšenú sumu so splatnosťou v krátkom čase.

Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby si v takýchto prípadoch a pri akýchkoľvek iných pochybnostiach overili vymáhanie dlhu. Môžu tak urobiť osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa vymáha dlžné poistné a penále tromi spôsobmi: v tzv. správnom konaní, prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora, avšak vždy až po tom, ako dlžníka najskôr vyzve na uhradenie dlhu písomne originálnym rozhodnutím. Voči nemu sa dlžník môže do 15 dní odvolať. Dôležité je pritom vedieť, že Sociálna poisťovňa, ústredie i všetky pobočky majú účty otvorené výlučne v Štátnej pokladnici s kódom banky 8180.

Zaradenie do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne si poistenec rýchlo preverí tu: Zoznam dlžníkov

Kontakty na pobočky SP sa nachádzajú tu: Kontakty – pobočky
Čísla účtov pobočiek SP sa nachádzajú na webe tu: Čísla účtov pobočiek Sociálnej poisťovne

Ďalšie dôležité informácie pozri v častiach:

Som dlžník – čo robiť?

Ako sa nestať dlžníkom?

Informujte sa o podmienkach a vysporiadaní dlhu počas obdobia generálneho pardonu tu: Generálny pardon 2023.