Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Softvérový produkt Visual paradigm for uml enterprise edition

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 580 EUR bez DPH, 4 296 EUR s DPH.
Termín predloženia CP: 20.07.2017 do 10:00 hod.
Zákazka:   zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov