Textová verzia

Späťvzatie čestného vyhlásenia (marec, apríl, máj, jún, júl 2020)