Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Štatistika Dochodky


druh dôchodku sólo (na dôchodcu)
k 31. marcu 2020 k 30. aprílu 2020 k 31. máju 2020
- starobný 482,29 483,61 484,18
- predčasný starobný 447,75 448,15 449,30
- invalidný do 70% 216,37 216,45 216,54
- invalidný nad 70% 392,01 392,22 392,36
- invalidný (vrátane čiastočných invalidných) 283,63 283,69 283,62
- vdovský - sólo 271,35 271,51 271,65
- vdovecký - sólo 215,57 215,71 215,80
- sirotský ( na 1 dieťa ) 142,65 142,05 140,28
- iné (hradené štátom) 2,90 2,90 2,90
- manželky (hradené štátom) 19,00 19,00 19,00
- sociálny (hradené štátom) 262,44 262,46 262,51
- invalidný z mladosti (hradené štátom) 289,36 289,45 289,73
Údaje do konca roka 2008 sú uvedené v slovenských korunách, od januára 2009 sú uvedené v eurách.

- starobný
k 31. marcu 2020
482,29
k 30. aprílu 2020
483,61
k 31. máju 2020
484,18
- predčasný starobný
k 31. marcu 2020
447,75
k 30. aprílu 2020
448,15
k 31. máju 2020
449,30
- invalidný do 70%
k 31. marcu 2020
216,37
k 30. aprílu 2020
216,45
k 31. máju 2020
216,54
- invalidný nad 70%
k 31. marcu 2020
392,01
k 30. aprílu 2020
392,22
k 31. máju 2020
392,36
- invalidný (vrátane čiastočných invalidných)
k 31. marcu 2020
283,63
k 30. aprílu 2020
283,69
k 31. máju 2020
283,62
- vdovský - sólo
k 31. marcu 2020
271,35
k 30. aprílu 2020
271,51
k 31. máju 2020
271,65
- vdovecký - sólo
k 31. marcu 2020
215,57
k 30. aprílu 2020
215,71
k 31. máju 2020
215,80
- sirotský ( na 1 dieťa )
k 31. marcu 2020
142,65
k 30. aprílu 2020
142,05
k 31. máju 2020
140,28
- iné (hradené štátom)
k 31. marcu 2020
2,90
k 30. aprílu 2020
2,90
k 31. máju 2020
2,90
- manželky (hradené štátom)
k 31. marcu 2020
19,00
k 30. aprílu 2020
19,00
k 31. máju 2020
19,00
- sociálny (hradené štátom)
k 31. marcu 2020
262,44
k 30. aprílu 2020
262,46
k 31. máju 2020
262,51
- invalidný z mladosti (hradené štátom)
k 31. marcu 2020
289,36
k 30. aprílu 2020
289,45
k 31. máju 2020
289,73