Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Štatistika Dochodky


druh dôchodku sólo (na dôchodcu)
k 30. septembru 2019 k 31. októbru 2019 k 30. novembru 2019
- starobný 459,77 460,07 460,33
- predčasný starobný 435,67 435,00 434,40
- invalidný do 70% 209,85 209,87 209,87
- invalidný nad 70% 379,75 379,89 379,99
- invalidný (vrátane čiastočných invalidných) 275,85 275,78 275,71
- vdovský - sólo 262,86 262,94 263,07
- vdovecký - sólo 208,46 208,64 208,66
- sirotský ( na 1 dieťa ) 134,41 135,37 136,83
- iné (hradené štátom) 2,90 2,90 2,90
- manželky (hradené štátom) 19,00 19,00 19,00
- sociálny (hradené štátom) 254,92 254,95 254,96
- invalidný z mladosti (hradené štátom) 280,08 280,28 280,44
Údaje do konca roka 2008 sú uvedené v slovenských korunách, od januára 2009 sú uvedené v eurách.

- starobný
k 30. septembru 2019
459,77
k 31. októbru 2019
460,07
k 30. novembru 2019
460,33
- predčasný starobný
k 30. septembru 2019
435,67
k 31. októbru 2019
435,00
k 30. novembru 2019
434,40
- invalidný do 70%
k 30. septembru 2019
209,85
k 31. októbru 2019
209,87
k 30. novembru 2019
209,87
- invalidný nad 70%
k 30. septembru 2019
379,75
k 31. októbru 2019
379,89
k 30. novembru 2019
379,99
- invalidný (vrátane čiastočných invalidných)
k 30. septembru 2019
275,85
k 31. októbru 2019
275,78
k 30. novembru 2019
275,71
- vdovský - sólo
k 30. septembru 2019
262,86
k 31. októbru 2019
262,94
k 30. novembru 2019
263,07
- vdovecký - sólo
k 30. septembru 2019
208,46
k 31. októbru 2019
208,64
k 30. novembru 2019
208,66
- sirotský ( na 1 dieťa )
k 30. septembru 2019
134,41
k 31. októbru 2019
135,37
k 30. novembru 2019
136,83
- iné (hradené štátom)
k 30. septembru 2019
2,90
k 31. októbru 2019
2,90
k 30. novembru 2019
2,90
- manželky (hradené štátom)
k 30. septembru 2019
19,00
k 31. októbru 2019
19,00
k 30. novembru 2019
19,00
- sociálny (hradené štátom)
k 30. septembru 2019
254,92
k 31. októbru 2019
254,95
k 30. novembru 2019
254,96
- invalidný z mladosti (hradené štátom)
k 30. septembru 2019
280,08
k 31. októbru 2019
280,28
k 30. novembru 2019
280,44