Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne

 

Návrh strategických zámerov činnosťi Sociálnej poisťovne 2017 - 2022 

(verzia PDF)

 

Archív dokumentov

Dohoda o používaní elektronických služieb  Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov  2011 - 2016 (rtf)
Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2011 – 2016 schválila Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 39/2011,
dňa 30. 03. 2011. Materiál bol schválený Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 24. mája 2011.


Dohoda o používaní elektronických služieb Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2009 - 2014 (rtf)


Dohoda o používaní elektronických služieb  Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2007 - 2012 (rtf)