Textová verzia

Štúdia uskutočniteľnosti zavedenia procesu vymáhania pohľadávok po novelizácii zákona 233/1995 (Exekučný poriadok)