Textová verzia

Štúdia uskutočniteľnosti zrušenia/úpravy vecnej a miestnej príslušnosti pobočiek a ústredia Sociálnej poisťovne vrátane dopadu na procesy pobočiek a ústredia Sociálnej poisťovne