Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tvorba základného fondu úrazového poistenia


mld. Sk
2015 2016 2017
TVORBA ZDROJOV CELKOM: 166,38 177,16 190,42
Príjmy z poistného 151,52 161,05 172,38
v tom:
  zamestnávatelia 146,74 156,75 168,04
  dlžné poistné a sankcie 4,78 4,30 4,34
Ostatné príjmy 0,29 0,31 0,33
Tvorba v bežnom roku po presune príslušného % z poistného do správneho fondu 148,18 157,50 168,58
Prevod z minulých rokov 18,20 19,66 21,84

TVORBA ZDROJOV CELKOM:
2015
166,38
2016
177,16
2017
190,42
Príjmy z poistného
2015
151,52
2016
161,05
2017
172,38
  zamestnávatelia
2015
146,74
2016
156,75
2017
168,04
  dlžné poistné a sankcie
2015
4,78
2016
4,30
2017
4,34
Ostatné príjmy
2015
0,29
2016
0,31
2017
0,33
Tvorba v bežnom roku po presune príslušného % z poistného do správneho fondu
2015
148,18
2016
157,50
2017
168,58
Prevod z minulých rokov
2015
18,20
2016
19,66
2017
21,84