Textová verzia

Základné informácie o Zmluve medzi SR a Rakúskou republikou