Textová verzia

Vrátené úspory z II. piliera SP nemôže a ani neminie na platy a odmeny zamestnancom