Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Všeobecný vymeriavací základ

Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za ten-ktorý kalendárny rok, ktorú zistil Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Pri výpočte sumy dôchodku sa ako všeobecný vymeriavací základ v poslednom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia (t. j. v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom vznikol nárok na dôchodok) použije všeobecný vymeriavací základ za predposledný kalendárny rok tohto obdobia. To znamená, že všeobecné vymeriavacie základy posledných dvoch kalendárnych rokov rozhodujúceho obdobia budú totožné (napr. nárok na dôchodok vznikol v roku 2004, v poslednom roku rozhodujúceho obdobia – v roku 2003 – sa použije všeobecný vymeriavací základ za rok 2002).

Ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, pri výpočte dôchodku sa ako všeobecný vymeriavací základ za posledný kalendárny rok dôchodkového poistenia po vzniku tohto nároku použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný kalendárny rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku tohto nároku použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Sumy všeobecného vymeriavacieho základu za príslušný kalendárny rok z obdobia pred rokom 2003 sú uvedené v prílohe č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z. Sumy všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárne roky od roku 2002 do roku 2013 ustanovilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a po kalendárnom roku 2013 sú stanovené Sociálnou poisťovňou, ktorá ich vždy do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku zverejní na svojom webovom sídle. Doteraz známe sumy všeobecného vymeriavacieho základu sú uvedené v tabuľke nižšie.

 

 Rok  Priemerná mesačná mzda v hospodárstve  Všeobecný vymeriavací základ
 1949 792 Sk 9 504 Sk
 1950 854 Sk 10 248 Sk
 1951 903 Sk 10 836 Sk
 1952 940 Sk 11 280 Sk
 1953 1 036 Sk 12 432 Sk
 1954 1 125 Sk 13 500 Sk
 1955 1 148 Sk 13 776 Sk 
 1956 1 202 Sk 14 424 Sk
 1957 1 235 Sk 14 820 Sk
 1958 1 262 Sk 15 144 Sk
 1959 1 281 Sk 15 372 Sk
 1960 1 330 Sk 15 960 Sk
 1961 1 368 Sk 16 296 Sk
 1962 1 362 Sk 16 344 Sk
 1963 1 375 Sk 16 500 Sk
 1964 1 423 Sk 17 076 Sk
 1965 1 456 Sk 17 472 Sk
 1966 1 510 Sk 18 120 Sk
 1967 1 594 Sk 19 128 Sk
 1968 1 733 Sk 20 796 Sk
 1969 1 863 Sk 22 356 Sk
 1970 1 910 Sk 22 920 Sk
 1971 1 980 Sk 23 760 Sk
 1972 2 065 Sk 24 780 Sk
 1973 2 133 Sk 25 596 Sk
 1974 2 203 Sk 26 436 Sk
 1975 2 271 Sk 27 252 Sk
 1976 2 338 Sk 28 056 Sk
 1977 2 412 Sk 28 944 Sk
 1978 2 483 Sk 29 796 Sk
 1979 2 549 Sk 30 588 Sk
 1980 2 606 Sk 31 272 Sk
 1981 2 642 Sk 31 704 Sk
 1982 2 695 Sk 32 340 Sk
 1983 2 745 Sk 32 940 Sk
 1984 2 790 Sk 33 480 Sk
 1985 2 843 Sk 34 116 Sk
 1986 2 888 Sk 34 656 Sk
 1987 2 941 Sk 35 292 Sk
 1988 3 020 Sk 36 240 Sk
 1989 3 142 Sk 37 704 Sk
 1990 3 278 Sk 39 336 Sk
 1991 3 770 Sk 45 240 Sk
 1992 4 543 Sk 54 516 Sk
 1993 5 379 Sk 64 548 Sk
 1994 6 294 Sk 75 528 Sk
 1995 7 195 Sk 86 340 Sk
 1996 8 154 Sk 97 848 Sk
 1997 9 226 Sk 110 712 Sk
 1998 10 003 Sk 120 036 Sk
 1999 10 728 Sk 128 736 Sk
 2000 11 430 Sk 137 160 Sk
 2001 12 365 Sk 148 380 Sk
 2002 13 511 Sk 162 132 Sk
 2003 14 365 Sk 172 380 Sk
 2004 15 825 Sk 189 900 Sk
 2005 17 274 Sk 207 288 Sk
 2006 18 761 Sk 225 132 Sk
 2007 20 146 Sk 241 752 Sk
 2008 21 782 Sk 8676,36 EUR  (261 384 Sk)
 2009 744,50 eur 8 934 eur
 2010 769 eur 9 228 eur
 2011 786 eur 9 432 eur
 2012 805 eur 9 660 eur
 2013 824 eur 9 888 eur
 2014 858 eur 10 296 eur
 2015 883 eur 10 596 eur
 2016 912 eur 10 944 eur
 2017 954 eur 11 448 eur
 2018 1 013 eur 12 156 eur
2019 1 092 eur 13 104 eur
2020 1 133 eur 13 596 eur