Page title

Vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného za obdobie generálneho pardonu 2023

Text

Vyhľadávač slúži pre vyhľadanie mesačných výkazov poistného zamestnávateľa, ktoré nedoručil Sociálnej poisťovni. Doručenie týchto mesačných výkazov poistného je jednou zo základných podmienok pre uplatnenie generálneho pardonu 2023.

VS pre zamestnávateľa sa začína na 1 (pre zamestnávateľa PO) alebo 2 (pre zamestnávateľa FO) alebo 9 (pre zahraničného zamestnávateľa).