Page title

Vyhľadávač informácie o dlhu za obdobie generálneho pardonu 2023

Text

Vyhľadávač slúži pre vyhľadanie informácie o tom, či Sociálna poisťovňa voči vám eviduje neuhradenú dlžnú sumu poistného alebo chýbajúce podklady pre platenie poistného. Uhradenie dlžnej sumy za obdobie do konca júna 2022 (spolu s doručením podkladov pre platenie poistného) je jednou zo základných podmienok pre uplatnenie generálneho pardonu 2023.

VS pre zamestnávateľa sa začína na 1 (pre zamestnávateľa PO) alebo 2 (pre zamestnávateľa FO) alebo 9 (pre zahraničného zamestnávateľa) alebo 3 (pre SZČO – samostatne zárobkovo činnú osobu) alebo 6 (pre DPFO – dobrovoľne poistenú fyzickú osobu) alebo 8 (pre DPFO – dobrovoľne poistenú fyzickú osobu).