Textová verzia

Vykonanie úradného merania spotreby pohonných hmôt podľa EHK + doplnkové merania s vydaním protokolu a osvedčenia o úradnom meraní na služobných vozidlách