Textová verzia

Výzva na predkladanie ponúk: Kancelárske otočné stoličky pre Sociálnu poisťovňu