Textová verzia

Výzva na predkladanie ponúk: klimatizácia priestorov serverovne