Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Výzva na predkladanie ponúk: Opravy administratívnej budovy Sociálnej poisťovne pobočka Lučenec

Opravy administratívnej budovy Sociálnej poisťovne pobočka Lučenec

Postup verejného obstarávania: podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
Predpokladaná cena zákazky: do 30 tis. EUR
Dátum predloženia cenových ponúk: 30.9.2013