Textová verzia

Výzva na predkladanie ponúk: Sociálna poisťovňa, ústredie – rekonštrukcia strechy prevádzkovej budovy na Nevädzovej ul. v Bratislave