Textová verzia

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Klimatizácia priestorov výpočtového strediska