Textová verzia

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta – rekonštrukcia prekrytia hlavného vstupu do prevádzkovej budovy