Textová verzia

Zabezpečenie softwarového produktu AutoCAD určeného pre tvorbu technických výkresov a dokumentov