Textová verzia

Zabezpečenie využívania komplexného softvérového nástroja a odborného poradenstva pre riadenie plánovania zadávania zákaziek