Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zákazky podľa §117

  p.č.

  Dátum
zverejnenia

Predmet zákazky

Predpokladaná hodnota
zákazky (v €)

  1. 22.02.2021 Sociálna poisťovňa, budova ústredie 10 – rekonštrukcia kanalizácie, objekt SO 02 – Rekonštrukcia lapača tukov 33 700,- EUR bez DPH 
  2. 22.02.2021 Sociálna poisťovňa, budova ústredia 10 – rekonštrukcia kanalizácie, objekty SO 03, SO 04 22 000,- EUR bez DPH 
  3. 22.02.2021 Obstaranie ochranných tvárových polomasiek (respirátorov) triedy FFP2
  4. 08.03.2021 Štúdia uskutočniteľnosti zrušenia/úpravy vecnej a miestnej príslušnosti pobočiek a ústredia Sociálnej poisťovne vrátane dopadu na procesy pobočiek a ústredia Sociálnej poisťovne 49 000,- EUR bez DPH
  5. 16.03.2021 Návrh a implementácia opatrení riadenia informačnej bezpečnosti Sociálnej poisťovne v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov 67 500,00 € bez DPH
  5. 14.04.2021 Poskytovanie služieb pri technickom zabezpečení elektronickej komunikácie medzi bankami a Sociálnou poisťovňou 69 800,00 € bez DPH
  6. 21.04.2021 Sociálna poisťovňa, DaRZ Staré Hory – stavebné úpravy a hydroizolácia 39 270,57 € bez DPH
  7. 10.05.2021 Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave – informačný systém 17 447,- eur bez DPH
  8. 24.05.2021 Zabezpečenie ochranného zdravotného materiálu pre potreby hromadného testovania zamestnancov Sociálnej poisťovne na vírus COVID-19 44 075,- eur bez DPH
  9. 24.05.2021

Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave – vybavenie sociálnych zariadení

47 295,-eur bez DPH
10. 24.05.2021

Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave – sedací nábytok

16 766,25,-eur bez DPH
11. 26.05.2021

Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici 8 v Bratislave – kuchynské linky

50 065,- eur bez DPH
12. 08.06.2021 Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda - rekonštrukcia osobného výťahu 31 124,- eur bez DPH
13.  06.07.2021

Penetračné testovanie, 100 človekodní v prostredí Sociálnej poisťovne

53 334,- eur bez DPH
14. 04.08.2021 Uzavretý germicídny žiarič 41 967,- eur bez DPH
15. 10.08.2021 Audit Assurance pre oblasť kybernetickej a dátovej bezpečnosti (auditných a uisťovacích služieb) 32 400,- eur bez DPH
16. 16.08.2021 Sociálna poisťovňa, pobočka Martin - rekonštrukcia sociálnych zariadení 101 135,- eur bez DPH 
17. 16.08.2021 Kalendáre, diáre a perá s logom 26 000,- eur bez DPH 
18. 16.08.2021 Poskytovanie informácii z monitorovania verejných informačných zdrojov 19 940,- eur bez DPH 
19. 20.08.2021

Poskytovanie služieb pri technickom zabezpečení elektronickej komunikácie medzi bankami a Sociálnou poisťovňou

69 800,- eur bez DPH 
20. 14.09.2021

Prístroje na dezinfekciu vzduchu

35 740,- eur bez DPH 
21. 30.09.2021 Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov – rekonštrukcia strechy 23 673,- eur bez DPH
22. 18.10.2021

Sociálna poisťovňa, ústredie, budova č. 10 – rekonštrukcia pergoly na terase

45 537,53- eur bez DPH
23. 21.10.2021

Maľovanie interiérových priestorov kancelárií a spoločných priestorov na prízemí a 1. poschodí v objekte SP pobočka Poprad, Ul. 1. mája 4053/24, 058 01 Poprad

27 366,- eur bez DPH
24. 16.11.2021

Poskytovanie informácii z monitorovania verejných informačných zdrojov

15 915,- eur bez DPH
25. 22.11.2021

Výmena PVC podláh v budove pobočky - Zvolen

21 800,- eur bez DPH
26. 23.11.2021

Dodanie a výmena interiérových dverných protipožiarnych systémov 

56 000,- eur bez DPH
27. 23.11.2021

Dodanie a pokládka kobercov v kancelárskych priestoroch na 1. poschodí v objekte SP pobočka Poprad

18 328,- eur bez DPH
28. 10.12.2021 Modernizácia vybraných systémov elektrickej požiarnej signalizácie 34 000,- eur bez DPH