Textová verzia

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov