Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zameranie, dodanie, montáž a následná stavebná inštalácia protipožiarnych dverí pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves

Predpokladaná hodnota zákazky:

13 000€ bez DPH.

Termín predloženia CP:

28.10.2014 do 10.00 hod

Zákazka:   zákazka, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov