Textová verzia

Zaokrúhľovanie jednotlivých súm poistného na sociálne poistenie a vykazovanie poistného na sociálne poistenie od 1.1.2009