Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 2.3.2009