Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 03. mája 2016