Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 03. októbra 2017