Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 03. októbra 2017

1.

none Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 2. októbru 2017


2.

3.

none Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018 a rozpočtovému výhľadu na roky 2019 až 2020


4.

5.

none Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až august 2017


6.
Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

7.

Návrh odpísania pohľadávok Sociálnej poisťovne


8.
Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejnej súťaže na predmet zákazky „Dodávka technického zabezpečenia pre zriadenie prístupového bodu pre projekt EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)“

9.

none Rôzne


 

none Pozvánka a program

none Zápisnica