Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 04. decembra 2017