Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 05. decembra 2016