Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 05. júna 2018