Textová verzia

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 05. októbra 2021