Textová verzia

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 06. októbra 2020