Textová verzia

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 07. decembra 2021