Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 07. decembra 2021

 
1.

none Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 26. novembru 2021


2.

none Správa o výsledkoch kontrol, vykonaných hlavným kontrolórom Sociálnej poisťovne v roku 2021, ukončených k 10. novembru 2021


3.

none Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v roku 2022


4.

none Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2021


5.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


6.

Návrh plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2022


7.

Informácia o progrese rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne


8.

none Návrh postupu na nájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, pobočka Rimavská Sobota

 


9.

none Návrh postupu na krátkodobý nájom bytu v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca


10.

none Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2022


11.

Rôzne

  • 11.1 - Doplnenie plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2021
 

none Pozvánka a program
none Zápisnica