Textová verzia

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 08. decembra 2020