Textová verzia

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 08. júna 2021