Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 10. decembra 2018

1.

none Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 30. novembru 2018


2.

3.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


4.

Ročné zúčtovanie - harmonogram rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne


5.

Informácia o progrese rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne


6.

none Predaj nepotrebného nehnuteľného majetku v Leviciach


7.

Návrh plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2019


8.

none Návrh dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Sociálnej poisťovne


9.

none Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v roku 2019


10.

none Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2019


11.

Rôzne


 

none Pozvánka a program

none Zápisnica