Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 10. decembra 2019