Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 10. decembra 2019

1.

none Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 29.novembru 2019


2.

none Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v roku 2020


3.

none Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2019

 


4.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


5.

Informácia o progrese rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne


6.

Návrh plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2020


7.

Informácia o výpočte priemerných mesačných súm dôchodkových dávok podľa § 293 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 266/2017 Z. z.


8.

none Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne vroku 2020


9.

none Predaj nepotrebného nehnuteľného majetku v Patinciach


10. 

Rôzne


 

none Pozvánka a program
none Zápisnica