Textová verzia

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 10. septembra 2020