Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 11. októbra 2016