Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 11. októbra 2016

1.

none Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 10. októbru 2016


2.

none Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až august 2016


3.

none Informácia o činnostiach Sociálnej poisťovne v súvislosti s príjmami od ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO)


4.

none Informácia o plnení povinností Sociálnej poisťovne voči samostatne zárobkovo činným osobám o vzniku ich odvodovej povinnosti


5.

none Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


6.

none Návrh na odpis pohľadávok Sociálnej poisťovne


7.

 none Štatistika vývoja počtu exekúcií z dôchodkových dávok


8.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov“


9.

Rôzne


 

none Zápisnica zo zasadnutia

none Pozvánka a program