Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 11.12.2008