Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 11.8.2009