Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 11.8.2009

 

Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2010 a rozpočtový výhľad na roky 2011 až 2012 (rtf)

Návrh rozpočtu v tabuľkách (pdf)
Stanovisko Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu rozpočtu (rtf)


Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2010 a rozpočtovému výhľadu na roky 2011 až 2012 k častiam týkajúcim sa správneho fondu Sociálnej poisťovne (rtf)

Návrh na prerokovanie návrhu zmluvy o postúpení pohľadávok Sociálnej poisťovne podľa §149 ods. 12 §293s, § 293 ak zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

 

Návrh postupu Sociálnej poisťovne pri uplatnení inštitútu odpustenia povinnosti zaplatiť penále podľa § 293bj zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 192/2009 Z. z.

 

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov nadlimitných zákaziek zadávaných postupom „užšia súťaž“ na predmet zákazky:

  • „Implementácia národného projektu Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne“

  • „Riadenie a publicita národného projektu Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne“

Informácia o dátových telekomunikačných službách v Sociálnej poisťovni (rtf)


Rôzne
 

Zápisnica zo zasadnutia (rtf)