Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 12. februára 2013