Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 12. februára 2013

1.

 Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 05. februáru 2013


2.

 Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne na roky 2013-2016


3.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


4.

Návrh postupu pri vykrývaní deficitu v dôchodkovom poistení v roku 2013


5.

Návrh na realizáciu verejného obstarávania Technická asistencia pre rozvojové iniciatívy Sociálnej poisťovne


6.

Systém práce s pohľadávkami Sociálnej poisťovne


7.

none Návrh postupu na nájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, pobočka Rimavská Sobota


8.

Organizačný poriadok Sociálnej poisťovne


9.

Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne

 


10. none Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne za II. polrok 2012

11.

Návrh oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti Ex ante, návrh výzvy na rokovanie, odôvodnenie postupu rokovacieho postupu bez zverejnenia a doklady o výhradných právach k predmetu nadlimitnej zákazky „Technológie ORACLE v informačnom systéme Sociálnej poisťovne“


12.

 none Návrh dodatku č. 7 k pravidlám financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne


13.

 Rôzne 

 Zápisnica zo zasadnutia